Giesbers Groep Ontwikkelen en Bouwen

Giesbers Groep Ontwikkelen en Bouwen is een bundeling van meerdere over Nederland verspreide ondernemingen die actief zijn in ontwikkeling, bouw, verduurzaming, renovatie, transformatie en (meerjarig) onderhoud. Het verduurzamen en optimaliseren van onze projecten en bedrijfsprocessen heeft onze continue aandacht. We hebben oog voor de toekomst en streven naar een meer duurzame en circulaire manier van ontwikkelen en bouwen, vraaggericht vanuit de werkelijke behoefte van de toekomstige gebruikers.

In onze krachtige groep van bedrijven is alle expertise in huis om het hele ontwikkel- en bouwproces te initiëren, organiseren en beheersen. We zijn zelfstandig en decentraal georganiseerd, maar vormen tegelijkertijd een hecht netwerk waarbinnen kennis en vaardigheden worden uitgewisseld. Voor complexe projecten werken we graag samen. Op deze manier worden de sterke kanten van onze compacte, decentrale bedrijven gecombineerd met de schaalgrootte en veelzijdigheid van de groep. Onze opdrachtgevers zijn actief in onder meer woningbouw, bedrijfshuisvesting, (semi)overheid, logistiek en maatschappelijk vastgoed (zorg, onderwijs, sport en cultuur).

Klik op een van onderstaande logo's en maak kennis met onze bedrijven die gevestigd zijn in: